Afspraak & Contact

Algemene voorwaarden

 • Een afspraak bij Baby Spa Glanerbrug dient minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd is of wanneer je zonder bericht niet komt opdagen, dan is Baby Spa Glanerbrug genoodzaakt om het volledige bedrag van de gereserveerde sessie in rekening te brengen.
 • Kom je te laat op de afspraak? Dan gaat dit van de gereserveerde tijd af. Baby Spa Glanerbrug geeft duidelijk op de website aan dat op tijd komen (5 of 10 minuten van tevoren) gewenst is, zodat de sessie rustig verloopt en er geen vertraging ontstaat bij anderen.
 • Het betreden van Baby Spa Glanerbrug gebeurt geheel op eigen risico. Baby Spa Glanerbrug kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, een allergische reactie of andere schade aan jouw eigendommen.
 • Tijdens de afspraak dient er ten alle tijde een ouder of verzorger ouder dan 16 jaar aanwezig te zijn.
 • Bij Baby Spa Glanerbrug staat vertrouwen, verbinding en beleving voorop. Wanneer die niet het geval is en er een onaangename sfeer hangt, weigert of verwijdert Baby Spa Glanerbrug uit de baby spa.
 • Baby Spa Glanerbrug is niet verantwoordelijk voor de baby. Jij, als ouder of verzorger, bent verantwoordelijk voor je eigen baby.
 • Baby Spa Glanerbrug is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk zijn, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Baby Spa Glanerbrug dekking biedt.
 • Baby Spa Glanerbrug draagt zorg voor het geheimhouden van de klantgegevens die beschibaar zijn gesteld door de klant. Zie hiervoor onze privacyverklaring.
 • Betaling van de arrangementen dient in de spa voldaan te worden. Dit is mogelijk per pin of in contanten.
 • Mocht er sprake zijn van medicijn gebruik, medische klachten of is jouw baby onder behandeling van een arts of specialist, geeft dit dan door voordat je aan de babymassage begint. Overleg eerst met de arts of specialist alvorens je een sessie bij Baby Spa Glanerbrug reserveert.
 • Je bent zelfverantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jouw baby.
 • Baby Spa Glanerbrug is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen te allen tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders/verzorgers.

Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen die (online of offline) gekocht zijn bij Baby Spa Glanerbrug kunnen gebruikt worden voor de arrangementen.
 • Onze cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Cadeaubonnen zijn persoonsgebonden en in overleg met Baby Spa Glanerbrug eventueel overdraagbaar. Neem hiervoor contact met ons op.
 • Cadeaubonnen zijn maximaal één jaar geldig.